Daily Archives 6 lutego 2020

Nowa Polityka Jakości Kształcenia w SGGW

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął nowe – trzecie wydanie Polityki Jakości Kształcenia SGGW.

Zapisano w niej, że celami procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych jest prowadzenie edukacji tak, aby nasi absolwenci posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy oraz do działania na współczesnym rynku pracy.

[pełna treść Polityki Jakości kształcenia SGGW z 2020 r.]

 

czytaj więcej

Nowa uchwała Senatu SGGW

27 stycznia 2020 r. Senat przyjął uchwałę 67-2019/2020 wprowadzającą nowe – trzecie wydanie uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

[treść uchwały]

czytaj więcej