Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds Jakości Kształcenia SGGW

W dniu dzisiejszym (28.01.2016) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia SGGW. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli członkowie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia oraz Kierownik Biura Spraw Studenckich. W trakcie spotkania omówiono wnioski z okresowego przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na poszczególnych wydziałach, oceny umiędzynarodowienia oraz weryfikacji efektów kształcenia za pomocą elektronicznego systemu WEK. Podsumowania wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dokonała Pani Prof. dr hab. Irena Ozimek oraz dr. hab. Anna Kołłajtis-Dołowy dzieląc się z uczestnikami spotkania cennymi spostrzeżeniami i uwagami. W trakcie spotkania dr Barbara Post przedstawiła wnioski z autorskiego badania absolwentów kierunku studiów Socjologia i Pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w roku akademickim 2014/2015.

20160128_110432