Ankieta dotycząca informacji o jakości kształcenia w SGGW

Szanowni Państwo

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat informacji dotyczących jakości kształcenia, jakie są przekazywane w ramach zarówno Uczelni jak i Wydziałów. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą Władzom Uczelni oraz Wydziałów na lepsze zarządzanie informacją i wiedzą o jakości kształcenia.

Ankieta znajduje się pod adresem  http://goo.gl/forms/krC8P7KRoI. Jej wypełnienie zajmie około 5 min.