Daily Archives 11 stycznia 2016

Przyczyny i konsekwencje niedopasowania kompetencji do potrzeb rynku pracy

Podstawą rozwoju społeczeństw i gospodarek są dziś wiedza i umiejętności, bez których nie można mówić o spójności społecznej, konkurencyjności, czy innowacyjności. Ukończenie dobrej szkoły lub uniwersytetu przestaje być gwarancją sukcesu – potrzebne staje się ciągłe uzupełnianie wiedzy i umiejętności zwłaszcza w sytuacji, kiedy coraz więcej osób pracuje na stanowiskach, które nie są spójne ze zdobytym wykształceniem, a brak podstawowych kompetencji może powodować wykluczenie z ważnych obszarów życia społecznego...

czytaj więcej