Szkolenie dotyczące pracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie

W dniu 9 lutego br odbyło się szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych dotyczące pracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie. Szkolenie zatytułowane „Zachowania psychiczne a zachowania agresywne. Jak je rozumieć i przeciwdziałać” poprowadziła pani mgr Elżbieta Dziuba – psycholog i psychoterapeuta z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SGGW. Spotkanie zorganizowała pani dr Beata Just-Brochocka, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Otwierając spotkanie Prorektor ds. Dydaktyki pan prof. dr hab. Bogdan Klepacki wskazał na rosnące znaczenie kompetencji pracowników Uczelni wobec narastającego problemu współpracy z osobami niestabilnymi emocjonalnie, oraz na potrzebę działań o charakterze systemowym, czego przykładem jest organizowane szkolenie. Podczas ożywionej dyskusji uczestnicy zwracali uwagę na budowanie świadomości wśród pracowników, upowszechnianie informacji o właściwych postawach oraz reakcje proaktywne wobec zaistniałych problemów z osobami niestabilnymi emocjonalnie.W pierwszym, z dwóch cykli szkolenia, wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących wszystkie jednostki Uczelni, kolejna edycja odbędzie się w dniu 9 marca br.

Osoby mające problemy emocjonalne pracujące i studiujące na SGGW mają zapewnioną pomoc, więcej informacji na stronie internetowej http://niepelnosprawni.sggw.pl/s4.html

 

 

zaburzenia psychiczne