SGGW spotyka się z pracodawcami

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywają się cykle spotkań przedstawicieli wydziałów z reprezentantami organizacji gospodarczych, które uznane zostały za kluczowych pracodawców dla poszczególnych kierunków oferowanych na uczelni. 13 maja br. zorganizowano rozmowy z pracodawcami z trzech wydziałów: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Łącznie w dyskusjach, którym celem była ocena programów studiów i sposobów kształcenia studentów z perspektywy pracodawców, wzięło udział ok. 50 przedstawicieli firm i organizacji samorządowych. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Bogdan Klepacki, a także pełnomocnicy Rektora ds. współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Lenart, ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów dr Witold Bekas oraz ds. jakości kształcenia dr Mariusz Maciejczak. W spotkaniu uczestniczyły także pani mgr Anna Kula dyrektor Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz pani mgr Bożena Opic z Biura Karier. Podczas spotkania Prorektor ds. Dydaktyki podkreślił rolę jaką odgrywają pracodawcy w rozwijaniu kształcenia na Uczeni oraz rolę jaką Uczelnia ma w formowaniu kompetencji przyszłych pracowników. Pracodawcy wskazywali na znaczenie pogłębiania współpracy między Uczelnią i gospodarką nie tylko na polu kształcenia, ale także w zakresie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.  W ocenie zebranych spotkania takie są ważną inicjatywą zacieśniająca wzajemne relacje i budującą platformę współpracy.

IMG_1462v1

Tags: