Daily Archives 22 maja 2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uplasowała się na pierwszym miejscu w grupie uczelni rolniczych w Rankingu 2014 Perspektyw i Rzeczpospolitej

Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego zajęła pierwsze miejsca w grupach rankingowych:     Kierunki o żywieniu i żywności, Kierunki rolnicze i leśne, oraz liczące się miejsca w zakresie Weterynarii i w Kierunków przyrodniczych. W ogólnym rankingu SGGW zajęło 25 miejsce.

Misją rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej niezmiennie jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. To jednak nie tylko narzędzie, które mądrze wykorzystane może posłużyć maturzystom i ich rodzicom. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego – panoramiczne zdjęcie wykonane tu i teraz, przedstawiające nasze uczelnie i ich ambicje z różnych, ale nieprzypadkowo dobranych perspektyw.

wykres1

W ranking wpisana jest wizja uczelni ideal...

czytaj więcej