Daily Archives 15 maja 2014

SGGW spotyka się z pracodawcami

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywają się cykle spotkań przedstawicieli wydziałów z reprezentantami organizacji gospodarczych, które uznane zostały za kluczowych pracodawców dla poszczególnych kierunków oferowanych na uczelni. 13 maja br. zorganizowano rozmowy z pracodawcami z trzech wydziałów: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Łącznie w dyskusjach, którym celem była ocena programów studiów i sposobów kształcenia studentów z perspektywy pracodawców, wzięło udział ok. 50 przedstawicieli firm i organizacji samorządowych. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab...

czytaj więcej