Kierunki SGGW wyznaczone do oceny programowej PKA w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 644/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022, zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny programowe na niżej wymienionych kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

  • logistyka, Wydział Ekonomiczny, IV kwartał 2021,
  • zarządzanie, Wydział Ekonomiczny, IV kwartał 2021,
  • bioinżynieria zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, I kwartał 2022,
  • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, I kwartał 2022,
  • dietetyka, Wydział Żywienia Człowieka, I kwartał 2022,
  • pedagogika, Wydział Socjologii i Pedagogiki, I kwartał 2022,
  • towaroznawstwo w biogospodarce, Wydział Technologii Żywności, II kwartał 2022,
  • ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, Wydział Rolnictwa i Ekologii, II kwartał 2022.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.pka.edu.pl/2021/08/02/kierunki-wyznaczone-do-oceny/

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>