Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021

W dniu 28 lutego 2022 r. na posiedzeniu Senatu dokonano corocznej oceny funkcjonowania obszaru jakości kształcenia w SGGW. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW przedstawił wyniki studenckiej oceny zajęć dydaktycznych  w r. ak. 2020/2021 oraz ocenę skuteczności działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW. Zaprezentowano także najważniejsze wyniki z przeprowadzonych badań dotyczących nauczania zdalnego w SGGW w r. ak. 2020/2021. Podczas dyskusji wskazano konieczność promocji dobrych praktyk i postaw w prowadzeniu dydaktyki.

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>