Statystycznie – im wyższe wykształcenie, tym mniej bezrobotnych

Jak wynika z badania „Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity” przygotowanego przez Marię Drozdowicz-Bieć dla Forum Obywatelskiego Rozwoju http://www.for.org.pl/pl/a/3138,Analiza-92014-Mlodzi-wyksztalceni-ale-bezrobotni-Fakty-i-mity , odczytane 07.08.2014, sytuacja młodych wykształconych Polaków opuszczających mury uczelni jest lepsza, niż ich rówieśników bez wyższego wykształcenia. Dane statystyczne dowodzą, że:
• Odsetek zwolnień w okresach kryzysów gospodarczych, jest znacznie większy wśród robotników i pracowników biurowych, niż wśród osób z wyższym wykształceniem;
• Stopa bezrobocia, jest odwrotnie proporcjonalna do wykształcenia, czyli im wyższe wykształcenie, tym stopa bezrobocia niższa;
• Osoby z wyższym wykształceniem, które utraciły pracę szybciej ją znajdują ponownie, niż osoby bez dyplomu wyższej uczelni;
• Zjawisko tzw. umów śmieciowych w najmniejszym stopniu dotyczy osób z dyplomami (niecałe 20%);
• Zbyt niska w Polsce stopa inwestycji sektora prywatnego ogranicza kreację miejsc pracy dla ludzi młodych i wykształconych.
Jednocześnie jak podaje Główny Urząd Statystyczny w badaniu: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2013” http://old.stat.gov.pl/gus/5840_2189_PLK_HTML.htm, odczytane 07.08.2014], im wyższe wykształcenie, tym stopa bezrobocia niższa. W Polsce najwyższe – blisko 20% bezrobocie dotyka osób bez wykształcenia, czyli tych, którzy ukończyli gimnazjum lub tylko szkołę podstawową.

Tags: