Od kompetencji do kwalifikacji – diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Opracowanie Instytutu Badań Edukacyjnych pt.: „Od kompetencji do 
kwalifikacji – diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania 
efektów uczenia się” zawiera wyniki analiz z badań oraz wewnętrznych 
prac projektu, w których tworzenie lub konsultacje zaangażowane było 
szerokie grono ekspertów i interesariuszy. Realizowane projekty 
przynoszą wnioski i wskazania do dalszych prac nad systemem walidacji 
jako częścią zintegrowanego krajowego systemu kwalifikacji.

Publikację można pobrać pod adresem 
http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Walidacja_Ewa_Bacia.pdf

Tags: