Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012

Szanowni Studenci,

Zapraszam do zapoznania się z raportem „Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012” dostępnym na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Raport ten powstał na podstawie ankiet, wypełnionych w ubiegłym roku akademickim. W raporcie znajdziecie zestawienia dotyczące jakości kształcenia na Waszych wydziałach, oceny zajęć WF oraz lektoratów językowych. Ponadto, w raporcie przedstawiliśmy kilka wybranych zmian, które dokonały się na naszej Uczelni, dzięki waszym opiniom i sugestiom. Praca, którą wkładacie w rzetelne wypełnianie ankiet nie idzie na marne. Raporty sporządzone na podstawie Waszych ankiet są prezentowane i omawiane podczas posiedzeń Senatu Uczelni oraz analizowane przez władze każdego wydziału. Wyniki ankiet są bezcennym źródłem informacji, które stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia SGGW.

Drodzy studenci Wasze opinie są ważne. Wypełniając ankietę dostępną w e-hms macie realny wpływ na kształt Uczelni. W tym roku na prośbę studentów ankieta została skrócona i uproszczona, aby szybciej oraz łatwiej dokonać oceny realizacji zajęć. Życzę owocnej sesji.

dr inż. Mariusz Maciejczak

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

 

Tags: