List Prorektora ds. Dydaktyki do studentów

Baner studencka ocena realizacji zajęć

Drodzy Studenci,

Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji poszczególnych zajęć, porównać jakość kształcenia na wydziałach, a co dla nas jest szczególnie ważne dowiedzieć się, które obszary wymagają poprawy, jakie są oczekiwania oraz propozycje zmian. Ta nieoceniona wiedza jest podstawą działań zmierzających do doskonalenia dydaktyki zarówno przez poszczególnych prowadzących, jak i w odniesieniu do całej naszej Uczelni. Po każdej sesji przygotowany jest szczegółowy raport prezentujący wyniki ankiet oraz ich skutki, dostępny na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnianie ankiet znajdujących się w systemie e-hms. Państwa ankiety zmieniają SGGW, dzięki nim macie realny wpływ na to jak i czego się uczycie Wy oraz Wasi następcy.

Życząc owocnej sesji pozostaje z pozdrowieniami,

prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor ds. Dydaktyki

Tags:  ,