Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030

Zachęcamy do zapoznania się z „Programem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030” opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Realizacja Programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki będzie służyć osiągnięciu czterech celów głównych:
1. Wzrostowi jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym i dopasowaniu go do potrzeb społecznych i gospodarczych;
2. Poprawie jakości badań prowadzonych w polskich instytucjach naukowych;
3. Poprawie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce poprzez zmiany w obszarach organizacji, zarządzania i finansowania;
4. Zwiększeniu oddziaływania na otoczenie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe.