Weryfikacja efektów kształcenia za rok akademicki 2014/2015

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności dokonania weryfikacji efektów kształcenia do 31 października. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji powinny być zawarte w raporcie zbiorczym opracowywanym przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na właściwym Wydziale