Daily Archives 7 sierpnia 2014

Statystycznie – im wyższe wykształcenie, tym mniej bezrobotnych

Jak wynika z badania „Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity” przygotowanego przez Marię Drozdowicz-Bieć dla Forum Obywatelskiego Rozwoju http://www.for.org.pl/pl/a/3138,Analiza-92014-Mlodzi-wyksztalceni-ale-bezrobotni-Fakty-i-mity , odczytane 07.08.2014, sytuacja młodych wykształconych Polaków opuszczających mury uczelni jest lepsza, niż ich rówieśników bez wyższego wykształcenia. Dane statystyczne dowodzą, że:
• Odsetek zwolnień w okresach kryzysów gospodarczych, jest znacznie większy wśród robotników i pracowników biurowych, niż wśród osób z wyższym wykształceniem;
• Stopa bezrobocia, jest odwrotnie proporcjonalna do wykształcenia, czyli im wyższe wykształcenie, tym stopa bezrobocia niższa;
• Osoby z wyższym wykształceniem, które utraciły ...

czytaj więcej