Daily Archives 22 sierpnia 2014

Publikacja ENQA na temat doskonałości w kontekście jakości w szkolnictwie wyższym

Na początku sierpnia br. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) udostępniło opracowanie zatytułowane „The Concept of Excellence in Higher Education” poświęcone rozważaniom na temat znaczenia pojęcia doskonałość w kontekście szkolnictwa wyższego. Przestrzeń dla dyskusji wyznaczają m.in. pytania: czym jest „doskonałość”, jak jest ona obecnie rozpoznawana, jakich kryteriów można użyć do oceny stopnia jej zaawansowania, czy istnieją przykłady praktyczne. Powyższe pytania zostały uzgodnione przez grupę roboczą powołaną przez ENQA w 2012 r., a zawarte w publikacji odpowiedzi stanowią dorobek dwuletniej pracy jej członków.

Publikacja odstępna jest na stronie: http://www.enqa...

czytaj więcej