Daily Archives 19 lutego 2014

UW sięga po dane ZUS

logoOPUBLIKOWANO WYNIKI PILOTAŻOWEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZUS

Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych„  realizowane było przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE, w ramach Poddziałania 3.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Badanie rozpoczęto w czerwcu 2010 roku, a 27 stycznia 2014 r...

czytaj więcej