Daily Archives 7 lutego 2014

Ile zarabia absolwent SGGW?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w 2012r. absolwentów studiów magisterskich, którzy ukończyli Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, niezależnie od ich stażu pracy, wynosiła 4 700 zł, co uplasowało Uczelnię na 15 miejscu w rankingu badanych 25 uczelni w Polsce dla których próba badawcza przekroczyła 500 osób. W badaniu wzięło udział 609 absolwentów SGGW.

Jednocześnie jak wskazuje raport http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2653 ogólne przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły studia wyższe zawodowe w 2012 r. wynosiło 2 500 zł. Płace 25% osób były wyższe niż 3 500 zł...

czytaj więcej