Ile zarabia absolwent SGGW?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w 2012r. absolwentów studiów magisterskich, którzy ukończyli Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, niezależnie od ich stażu pracy, wynosiła 4 700 zł, co uplasowało Uczelnię na 15 miejscu w rankingu badanych 25 uczelni w Polsce dla których próba badawcza przekroczyła 500 osób. W badaniu wzięło udział 609 absolwentów SGGW.

Jednocześnie jak wskazuje raport http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2653 ogólne przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły studia wyższe zawodowe w 2012 r. wynosiło 2 500 zł. Płace 25% osób były wyższe niż 3 500 zł. Zarobki 25% osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie nie przekraczały 1 800 zł. W 2012 r. absolwenci (maksymalnie rok po ukończeniu nauki) studiów wyższych magisterskich zarabiali przeciętnie 2 750 zł. To o 10% więcej niż osoby, które rozpoczęły pracę po ukończeniu studiów wyższych zawodowych (licencjackich lub inżynierskich). Zarobki 25% osób posiadających tytuł magistra przekraczały 3 504 zł. Płace 25% najmniej zarabiających magistrów były niższe niż 2 000 zł.

Wśród absolwentów (studiów zawodowych i magisterskich) najwyższe wynagrodzenie otrzymywali ci, którzy ukończyli uczelnie o profilu technicznym, mediana ich zarobków w 2012 roku wyniosła 3 000 zł. O 200 zł mniej zarabiały osoby, które ukończyły kierunki ścisłe. 2 700 zł otrzymywały osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali w 2012 r. absolwenci kierunków pedagogicznych, mediana ich płac wynosiła 2 000 zł.

Tags: