Kategoria Informacje

Powołanie nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Na mocy Zarządzenia Nr 142 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r., Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW został powołany na nowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na okres kadencji 2020 – 2024, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Pan dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa, ponadto jest członkiem m.in. Rady Dyscypliny Nauki Leśne, Rady Programowej Wydziału Technologii Drewna, był lub aktualnie pozostaje członkiem wielu rektorskich oraz senackich komisji...

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams

W dniu 18 stycznia 2021 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć zdalnych przy zastosowaniu programu MS Teams. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami zarządza się trwałe usunięcie wszystkich nagrań zarejestrowanych za pośrednictwem MS Teams (w tym m.in. Zajęć Online), których uczestnikami byli Studenci, wykonanych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

 

Zarządzenie Rektora SGGW z dnia 18.01.2021 r. :  

Regulamin:

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W dniu 17 listopada 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad weryfikacji osiągania efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania SGGW w okresie stanu epidemii

W dniu 19 listopada 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji i funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

czytaj więcej

Webinarium poświęcone wprowadzeniu do Europejskich Ram Zapewniania Jakości

W dniu 10 listopada 2020 roku odbyło się webinarium poświęcone omówieniu najważniejszych elementów Europejskich Ram Zapewniania Jakości. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane także dodatkowe materiały dotyczące zapewniania jakości w kształceniu za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Było to 5 spotkanie z cyklu 7 konferencji online poświęconych procesowi bolońskiemu.

Więcej informacji nt. kolejnych webinariów znajdują się na stronie: https://eua.eu/events.html

Nagranie ze spotkania znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=wjvrC64lE9w&feature=youtu.be

czytaj więcej

Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

W wyniku zaistniałej na początku 2020 roku sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz środkami zapobiegawczymi zastosowanymi przez organy państwowe od 13 marca 2020 roku proces kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był realizowany zdalnie. Ze względu na niekonwencjonalny sposób przeprowadzenia ćwiczeń oraz wykładów, zasadnym stało się dokładne zbadanie zachodzącego zjawiska i zebranie opinii studentów na temat realizacji kształcenia w semestrze letnim r. ak. 2019/2020. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 2327 studentów SGGW ze wszystkich wydziałów oraz kierunków.

czytaj więcej

Wpływ COVID-19 na życie akademickie w SGGW – najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wpływem COVID-19 na sprawy studenckie, organizacje wydarzeń i konferencji, a także wyjazdów i innych kwestii z życia akademickiego w SGGW znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/aktualizacja-covid-19-najczesciej-zadawane-pytania

czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ograniczeniu prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

W związku z ustanowieniem w Warszawie strefy czerwonej kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Wyjątek stanowią:

  • zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny;
  • zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

czytaj więcej

Zarządzenie Rektora w spawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

W dniu 30 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia i prowadzenia badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

czytaj więcej

Powołanie Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW

W dniu 28 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora zmieniające Zarządzenie nr 31 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW oraz skutków tych działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni.

 

czytaj więcej