Organizacja nauki w semestrze letnim 2020/2021

W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 rekomendowaną formą prowadzenia zajęć dydaktycznych jest forma zdalna, a zajęcia w formie tradycyjnej ograniczane są do niezbędnego minimum. W formie tradycyjnej realizowane będą:

  • zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne i kliniczne, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych urządzeń i aparatury.
  • praktyki zawodowe, które wymagają bezpośrednich spotkań prowadzącego z uczestnikami tych zajęć dydaktycznych lub dostępu do specjalistycznych laboratoriów,
  • zajęcia (poza wykładami) przewidziane w programie studiów dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, dla których semestr letni jest ostatnim semestrem studiów.

Natomiast wszystkie wykłady odbywają się zdalnie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.sggw.pl/aktualnosci/semestr-letni-w-sggw

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>