Wytyczne MEiN dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Od nowego roku akademickiego 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w siedzibach uczelni. Jednocześnie w sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.

Ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni związane jest:

  • przywrócenie możliwości przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich,
  • zachowanie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów, a także legitymacji służbowych nauczycieli akademickich – pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. W związku z uchyleniem rozporządzenia w połowie sierpnia legitymacje pozostają ważne do połowy października br.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19.

https://www.sggw.edu.pl/wytyczne-dla-uczelni-w-sprawie-organizacji-roku-akademickiego-2021-2022/

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>