Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

W dniu wczorajszym (16.06.2015) odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli Wydziałowi Pełnomocnicy ds. Jakości Kształcenia, Kierownik Biura Spraw Studenckich oraz przedstawiciele Biura Współpracy Narodowej. W trakcie spotkania poruszono kwestie zmian w zakresie systemu jakości kształcenia w SGGW z uwzględnieniem informacji na temat elektronicznego formularza do weryfikacji efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich,   walidowania efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, oceny jakości kształcenia w jeżykach obcych oraz zmiany w kryteriach oceny PKA. Zgodnie z nowym statutem PKA uszczegółowieniu uległy zwłaszcza kryteria oceny programowej oraz warunki przyznawania ocen...

czytaj więcej

4W w SGGW

Nie pamiętam konkretnych pytań zespołu PKA. Niektóre były tak sformułowane, że nie wiadomo było do końca o co chodzi. Natomiast co mi się nasunęło po spotkaniu z nauczycielami akademickimi, otóż jednym z ważniejszych zadań dla systemu jakości kształcenia jest uzmysłowienie wszystkim członkom społeczności akademickiej jak ważna jest kontrola jakości. Że dzięki zastosowanym narzędziom (np. ankiety, hospitacje) nastąpi zmiana w jakości kształcenia tzn. działania muszą mieć charakter przyczynowo – skutkowy. Grupą, która najbardziej chyba tego nie czuje są właśnie nauczyciele akademiccy. Poza tym stwierdziłem, że nie potrafimy się chwalić co robimy, jakie mamy osiągnięcia w kierunku jakości kształcenia...

czytaj więcej

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza oceny zasobów SGGW

Szanowni Państwo

Zmieniamy Uczelnie z myślą o studentach. Bez Was nie moglibyśmy istnieć! Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej o tym co należy zmienić bądź udoskonalić w SGGW.

Państwa opinie pomogą nam w poprawie procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ankieta jest w formie elektronicznego formularza, dzięki czemu wypełnienie jej zajmie Państwu zaledwie chwilę. Z góry bardzo dziękujemy za udział w tym badaniu – każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna.

http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb

czytaj więcej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najlepszą Uczelnią Rolniczą w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw !

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła 1 miejsce w kategorii uczelni rolniczych w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw

Więcej na http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich

czytaj więcej

Nowy Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła nowy statut wraz z załącznikami określającymi  szczegółowe kryteria oceny programowej w odniesieniu do profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej oraz warunki przyznawania ocen.

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu weszła w życie z dniem 23 lutego 2015 r. Do dokonywania ocen programów kształcenia przyjętych przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r...

czytaj więcej

Od 1 maja polski rynek pracy w pełni otwarty dla zagranicznych studentów

Zagraniczni studenci kształcący się w Polsce na studiach stacjonarnych będą mogli pracować cały rok bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w naszym kraju przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Dotyczą one wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Takie przepisy weszły w życie w Święto Pracy

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17858527,Od_1_maja_polski_rynek_pracy_w_pelni_otwarty_dla_zagranicznych.html?utm_source=m.gazeta.pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=BizTechLink

czytaj więcej

SGGW wśród najlepszych na świecie

Serwis TopUniversities.com opublikował wyniki piątego rankingu QS World Univerisity Rankings by Subject (http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/agriculture-forestry).Wśr

ód najlepszych na świecie znalazło się siedem polskich uczelni.  Wśród wyróżnionych uczelni  znalazła się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w pierwszej setce kategorii Rolnictwo I Leśnictwo. W rankingu oparto się metodologię klasyfikującą jednostki naukowo-dydaktyczne w 36 kategoriach uwzględniając m.in. opinie studentów, absolwentów, pracodawców a także wpływ badań naukowych na kształcenie.

czytaj więcej

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to stworzone w 2005 r. przez Komisję Europejską zalecenia dla organizacji naukowych i uniwersytetów. Karta opisuje prawa i obowiązki naukowców jak i instytucje ich zatrudniające. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych. Kodeks zawiera zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać. Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research.

czytaj więcej

Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners – kompleksowy przwodnik opracowywania wspólnych programów przez instytucje naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją „Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners”. Publikacja ta stanowi kompleksowy, a zarazem praktyczny przewodnik na temat wszystkich aspektów, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu wspólnych programów i zarządzaniu nimi przez instytucje naukowe. Koncentruje się na programach prowadzących do uzyskania wspólnego stopnia naukowego oferowanych przez instytucje w różnych krajach. Polecamy

czytaj więcej

W dyskusji o przyszłości polskich uczelni o jakości kształcenia także …

Polecamy uwadze dwa teksty opublikowane w Kulturze Liberalnej będące diagnozą także jakości kształcenia w polskich uczelniach. W artykule pt: „Uniwersytety są „rolowane”” z prof. Michałem Kleiberem rozmawia Łukasz Pawłowski [KL nr 316 (5/2015) z 27 stycznia 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/01/27/michal-kleiber-rozmowa-polski-uniwersytet/]. Polemikę z Prezesem PAN podejmuje Mateusz Mazzini, absolwent Oxfordu, w artykule pt: „Upadek edukacyjnego domina” [KL nr 321 (10/2015) z 3 marca 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/03/03/upadek-edukacyjnego-domina/ ].

czytaj więcej