Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza oceny zasobów SGGW

Szanowni Państwo

Zmieniamy Uczelnie z myślą o studentach. Bez Was nie moglibyśmy istnieć! Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak najwięcej o tym co należy zmienić bądź udoskonalić w SGGW.

Państwa opinie pomogą nam w poprawie procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ankieta jest w formie elektronicznego formularza, dzięki czemu wypełnienie jej zajmie Państwu zaledwie chwilę. Z góry bardzo dziękujemy za udział w tym badaniu – każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna.

http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb

czytaj więcej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najlepszą Uczelnią Rolniczą w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw !

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęła 1 miejsce w kategorii uczelni rolniczych w Rankingu Uczelni Akademickich 2015 Perspektyw

Więcej na http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-uczelni-akademickich

czytaj więcej

Nowy Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła nowy statut wraz z załącznikami określającymi  szczegółowe kryteria oceny programowej w odniesieniu do profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej oraz warunki przyznawania ocen.

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu weszła w życie z dniem 23 lutego 2015 r. Do dokonywania ocen programów kształcenia przyjętych przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r...

czytaj więcej

Od 1 maja polski rynek pracy w pełni otwarty dla zagranicznych studentów

Zagraniczni studenci kształcący się w Polsce na studiach stacjonarnych będą mogli pracować cały rok bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w naszym kraju przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Dotyczą one wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej. Takie przepisy weszły w życie w Święto Pracy

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,17858527,Od_1_maja_polski_rynek_pracy_w_pelni_otwarty_dla_zagranicznych.html?utm_source=m.gazeta.pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=BizTechLink

czytaj więcej

SGGW wśród najlepszych na świecie

Serwis TopUniversities.com opublikował wyniki piątego rankingu QS World Univerisity Rankings by Subject (http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/agriculture-forestry).Wśr

ód najlepszych na świecie znalazło się siedem polskich uczelni.  Wśród wyróżnionych uczelni  znalazła się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w pierwszej setce kategorii Rolnictwo I Leśnictwo. W rankingu oparto się metodologię klasyfikującą jednostki naukowo-dydaktyczne w 36 kategoriach uwzględniając m.in. opinie studentów, absolwentów, pracodawców a także wpływ badań naukowych na kształcenie.

czytaj więcej

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to stworzone w 2005 r. przez Komisję Europejską zalecenia dla organizacji naukowych i uniwersytetów. Karta opisuje prawa i obowiązki naukowców jak i instytucje ich zatrudniające. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych. Kodeks zawiera zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać. Instytucje, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu zgodnie z procedurą KE, otrzymują logo HR Excellence in Research.

czytaj więcej

Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners – kompleksowy przwodnik opracowywania wspólnych programów przez instytucje naukowe

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją „Joint programmes from A to Z. A reference guide for practitioners”. Publikacja ta stanowi kompleksowy, a zarazem praktyczny przewodnik na temat wszystkich aspektów, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu wspólnych programów i zarządzaniu nimi przez instytucje naukowe. Koncentruje się na programach prowadzących do uzyskania wspólnego stopnia naukowego oferowanych przez instytucje w różnych krajach. Polecamy

czytaj więcej

W dyskusji o przyszłości polskich uczelni o jakości kształcenia także …

Polecamy uwadze dwa teksty opublikowane w Kulturze Liberalnej będące diagnozą także jakości kształcenia w polskich uczelniach. W artykule pt: „Uniwersytety są „rolowane”” z prof. Michałem Kleiberem rozmawia Łukasz Pawłowski [KL nr 316 (5/2015) z 27 stycznia 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/01/27/michal-kleiber-rozmowa-polski-uniwersytet/]. Polemikę z Prezesem PAN podejmuje Mateusz Mazzini, absolwent Oxfordu, w artykule pt: „Upadek edukacyjnego domina” [KL nr 321 (10/2015) z 3 marca 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/03/03/upadek-edukacyjnego-domina/ ].

czytaj więcej

Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds Jakości Kształcenia

W dniu 05.03.2015 odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia poświęcone prezentacji dokumentu opracowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną „Szczegółowe kryteria ocen” oraz wymianie doświadczeń po ostatnich wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej w SGGW. W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami i uwagi po przebytych ocenach przez PKA podzielili się z gośćmi Prof. dr hab. Marta Kupczyńska z Wydziału Medycy Weterynaryjnej oraz Prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziału Leśnego. Celem spotkania było m.in. rozwijanie skutecznego systemu jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

IMAG0729IMAG0739IMAG0741IMAG0743IMAG0745

czytaj więcej

Walidacja efektów uczenia się

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi kwestii walidowania efektów uczenia się poza formalnym systemem edukacji. Należy wskazać na coraz większą rolę efektów uczenia się, a nie samego procesu kształcenia, w kontekście wymagań pracodawców i globalnego rynku pracy. W tym świetle znaczenia nabiera konieczność stworzenia jasnego systemu walidowania kompetencji, które nabywane są drogą pozaformalną (na różnego rodzaju kursach i szkoleniach) oraz nieformalną (poprzez samodzielną naukę i doświadczenie np. w środowisku pracy). Do 2018 roku wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek wprowadzenia jasnego systemu potwierdzania kompetencji, który będzie umożliwiał ich porównywanie przez pracodawców z różnych państw europejskich

czytaj więcej