Powołanie Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW

W dniu 28 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora zmieniające Zarządzenie nr 31 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem potencjalnego ryzyka wystąpienia koronawirusa SARS-CoV2 wśród społeczności SGGW oraz skutków tych działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Uczelni.

 

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>