Daily Archives 24 lutego 2017

Seminarium Enhancing Internal Quality Assurance Systems

W dniu 9 lutego br. w Warszawie odbyło się seminarium upowszechniające rezultaty prac projektu EIQAS „Enhancing Internal Quality Assurance Systems” realizowanego w ramach programu Erasmus + w latach 2014-2016 przy współudziale polskich partnerów tj. PKA oraz KRASP.

Projekt EIQAS ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów. Głównym celem było zwiększenie stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek w zakresie jakości kształcenia (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)) opracowanych przez ENQA i przyjętych na konferencji ministerialnej w Erewaniu w 2015r.. Jednocześnie projekt zakładał  zidentyfikowanie i rozpowszechnienie w krajach partnerskich tzw...

czytaj więcej