Seminarium Enhancing Internal Quality Assurance Systems

W dniu 9 lutego br. w Warszawie odbyło się seminarium upowszechniające rezultaty prac projektu EIQAS „Enhancing Internal Quality Assurance Systems” realizowanego w ramach programu Erasmus + w latach 2014-2016 przy współudziale polskich partnerów tj. PKA oraz KRASP.

Projekt EIQAS ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów. Głównym celem było zwiększenie stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek w zakresie jakości kształcenia (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)) opracowanych przez ENQA i przyjętych na konferencji ministerialnej w Erewaniu w 2015r.. Jednocześnie projekt zakładał  zidentyfikowanie i rozpowszechnienie w krajach partnerskich tzw. dobrych praktyk w zakresie wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia oraz doskonalenia metodologii dokonywania ocen przez agencje akredytacyjne poprzez porównywanie oraz – w rezultacie – wypracowanie najlepszych metod i sposobów działania.  W trakcie odbywającego się w Warszawie spotkania dyskutowano m. in. nad zmianami wprowadzonymi do ESG, praktycznym ich wykorzystaniem  w obszarze zapewniania i doskonalenia oraz akredytacji uczelni wyższych.

Seminarium zgromadziło liczne grono specjalistów z zakresu jakości kształcenia, przedstawicieli władz uczelni i środowisk naukowych z całej Europy. Podczas prelekcji tematycznych słuchacze mieli okazję zapoznać się dobrymi praktykami w obszarze jakości kształcenia stosowanymi w europejskich uczelniach. Prelekcje wygłosili m.in. Łukasz Sułkowski – wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Izabela Kwiatkowska-Sujka – Zastępca Dyrektora Biura PKA, Madalena Fonseca – Sekretarz Generalny Agencji Oceny i Akredytacji Szkolnictwa Wyższego w Portugalii, Ivan Leban – Prezydent Słoweńskiej Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Mieczysław W. Socha – Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Thodor Shopov – Ekspert Bułgarskiej Komisji Akredytacyjnej (NEAA), a także Andrzej Kraśniewski – Sekretarz Generalny KRASP. Mariusz Maciejczak – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia SGGW zaprezentował zebranym jak ESG wdrażane są w naszej Uczelni.

Szczegółowy program spotkania jak i rezultaty projektu zostały opublikowane na stronie

http://www.eiqas.com w zakładce news oraz outcomes. Zachęcamy do zapoznania się z nimi

1

2