SGGW wśród najlepszych na świecie

Serwis TopUniversities.com opublikował wyniki piątego rankingu QS World Univerisity Rankings by Subject (http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/agriculture-forestry).Wśr

ód najlepszych na świecie znalazło się siedem polskich uczelni.  Wśród wyróżnionych uczelni  znalazła się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w pierwszej setce kategorii Rolnictwo I Leśnictwo. W rankingu oparto się metodologię klasyfikującą jednostki naukowo-dydaktyczne w 36 kategoriach uwzględniając m.in. opinie studentów, absolwentów, pracodawców a także wpływ badań naukowych na kształcenie.