Daily Archives 22 maja 2015

Nowy Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła nowy statut wraz z załącznikami określającymi  szczegółowe kryteria oceny programowej w odniesieniu do profilu ogólnoakademickiego i praktycznego, szczegółowe kryteria oceny instytucjonalnej oraz warunki przyznawania ocen.

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu weszła w życie z dniem 23 lutego 2015 r. Do dokonywania ocen programów kształcenia przyjętych przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r...

czytaj więcej