Daily Archives 7 marca 2015

W dyskusji o przyszłości polskich uczelni o jakości kształcenia także …

Polecamy uwadze dwa teksty opublikowane w Kulturze Liberalnej będące diagnozą także jakości kształcenia w polskich uczelniach. W artykule pt: „Uniwersytety są „rolowane”” z prof. Michałem Kleiberem rozmawia Łukasz Pawłowski [KL nr 316 (5/2015) z 27 stycznia 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/01/27/michal-kleiber-rozmowa-polski-uniwersytet/]. Polemikę z Prezesem PAN podejmuje Mateusz Mazzini, absolwent Oxfordu, w artykule pt: „Upadek edukacyjnego domina” [KL nr 321 (10/2015) z 3 marca 2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/03/03/upadek-edukacyjnego-domina/ ].

czytaj więcej