Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds Jakości Kształcenia

W dniu 05.03.2015 odbyło się otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia poświęcone prezentacji dokumentu opracowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną „Szczegółowe kryteria ocen” oraz wymianie doświadczeń po ostatnich wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej w SGGW. W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami i uwagi po przebytych ocenach przez PKA podzielili się z gośćmi Prof. dr hab. Marta Kupczyńska z Wydziału Medycy Weterynaryjnej oraz Prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziału Leśnego. Celem spotkania było m.in. rozwijanie skutecznego systemu jakości kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

IMAG0729IMAG0739IMAG0741IMAG0743IMAG0745