Daily Archives 22 września 2014

Badanie efektów programu Erasmus potwierdza, że unijny program wymiany studentów zwiększa możliwości zatrudnienia i mobilność zawodową

Jak wynika z nowego raportu Komisji Europejskiej młodzi ludzie, którzy studiują lub odbywają staż za granicą, nie tylko zdobywają wiedzę w konkretnych dziedzinach, ale także doskonalą swoje kluczowe umiejętności przekrojowe, które są wysoce cenione przez pracodawców.

Nowe badanie na temat efektów unijnego programu wymiany studentów Erasmus (http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf) pokazuje, że absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy. W ich przypadku ryzyko długotrwałego bezrobocia jest o połowę mniejsze w porównaniu z absolwentami, którzy nie studiowali ani nie odbywali stażu za granicą. Co więcej, pięć lat po ukończeniu studiów stopa bezrobocia jest w tej grupie niższa o 23 proc...

czytaj więcej