Spotkanie na SGGW

W dniu 21. maja br. na SGGW odbyło się kolejne ważne spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami organizacji gospodarczych w ramach projektu PO KL „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW”.

Po części oficjalnej seminarium pt. „Rola pracodawców kluczowych i ich wpływ na doskonalenie jakości kształcenia odbyły się robocze spotkania zaproszonych przedsiębiorców z naukowcami na poszczególnych Wydziałach: Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Nauk o Żywności. Dyskusje miały wymiar praktyczny a uwagi dotyczyły programów nauczania studentów. Seminarium było inspirującym wydarzeniem zarówno dla władz Wydziałów Uczelni jak i dla samych przedsiębiorców oraz doskonalą okazją do wymiany poglądów.

okładka

bezpieczeństwo i higiena żywności

 

 

Tags: