Europejski obszar umiejętności i kwalifikacji

Do 15 kwietnia 2014 r. trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie Europejskiego Obszaru Umiejętności i Kwalifikacji, mające na celu osiągnięcie większej synergii i  konwergencji narzędzi UE w zakresie przejrzystości i jakości kształcenia.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm

Tags: