Nowy Regulamin Antyplagiatowy w SGGW

Zgodnie z zapisami w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia ma obowiązek sprawdzania wszystkich pisemnych prac dyplomowych, także doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) działający przy Ministerstwie NiSW udostępnił wersję produkcyjną systemu JSA w dniu 3 stycznia 2019 r.

Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dn. 7 stycznia 2019 r. wprowadzony został nowy Regulamin Antyplagiatowy. Jest on dostępny na stronie: http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania

Wszystkie prace dyplomowe, które zostały dopuszczone do obrony przed 3 stycznia 2019 r. traktowane są na starych zasadach, w pozostałych przypadkach należy się stosować do zasad nowego Regulaminu Antyplagiatowego.

Zarzadzenie-nr1-z-07-01-2019-Regulamin-antyplagiatowy-zalacznik

Pozostaw odpowiedź

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>