Daily Archives 28 stycznia 2015

Aktualizacja aktów prawnych regulujących obszar Jakości Kształcenia w SGGW

Zamieszczono aktualny (na dzień 20.01.2015) wykaz aktów prawnych regulujących obszar Jakości Kształcenia w SGGW

http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/?page_id=42

 

czytaj więcej