Konferencja „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”

W dniu 23.05.2017r. przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wzięli udział w konferencji organizowanej przez Fundacje Rektorów Polskich oraz firmę plagiat.pl pt. „Współczesne wyzwania w zarządzaniu uczelnią. Standardy antyplagiatowe podwyższające jakość kształcenia i nauczania”.

W pierwszej części spotkania, odbywającego się w formie panelu eksperckiego, poruszone zostały kwestie związane z zarządzaniem uczelnią. Dużo uwagi poświęcono szkoleniom uczelnianych menedżerów, w szczególności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających mikrozarządzanie. Gospodarzem dyskusji był prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, która była współorganizatorem wydarzenia. Gośćmi panelu byli: Marcin Czaja (MNiSW) prof. Janina Godłów-Legiedź (Uniwersytet Łódzki), prof. Marek Rocki (rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Krzysztof Leja (Politechnika Gdańska) oraz Leszek Lewoc (prezes PCG Academia). Prelegenci podkreślali w trakcie debaty, iż kadra zarządzająca powinna stale podnosić swoje kompetencje m.in. poprzez system szkoleń. Ponadto uczelnia efektywnie zarządzana powinna stale doskonalić procesy strategiczne i operacyjne poprzez implementacje niektórych modeli zarządczych z korporacji.

Druga część panelu dyskusyjnego poświęcona była rozwiązaniom służącym podnoszeniu jakości z wykorzystaniem rozwiązań i procedur antyplagiatowych.  Udział w tym panelu wzięli: dr Mariusz Kuziak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl), prof. Aneta Pieniądz (Obywatele Nauki) oraz Paulina Jaworska (Urząd Patentowy). Paneliści dyskutowali m.in. o kluczowych elementach funkcjonowania systemu antypliagiatowego w uczelniach oraz o przyszłości regulacji antyplagiatowych w Polsce. Jak podkreślono w trakcie debaty w wielu Uczelniach brak jest procedury antyplagiatowej, która wsparłaby proces podejmowania decyzji przez promotora w przypadku wykrycia plagiatu. Konferencji towarzyszyła uroczysta gala wręczenia certyfikatów Educatio Qualis uczelniom, które zapewniają najwyższe standardy w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych i aktywnie realizują politykę ochrony własności intelektualnej. Certyfikaty otrzymały: Akademia Pomorska w Słupsku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.