Nowe kryteria oceny programowej PKA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 3/2016 przyjęła – na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – statut określający organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób wyznaczania recenzentów. Kryteria dokonywania ocen programowych na profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu PKA, natomiast warunki przyznawania ocen ujęte są w załączniku nr 3.

Statut do pobrania ze strony PKA http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/statutPKA_2017_full.pdf